Happy 48th birthday soprano Anna Netrebko.

Comments