Birthday anniversaries of bass-baritone Joel Berglund (1903), tenor Anton Dermota (1910), baritone Robert Merrill (1917), bass Manfred Jungwirth (1919). mezzo-soprano Fedora Barbieri (1920) and tenor Ivo Zídek (1926).

Comments